Sweorto A/B – friskrivningsklausul för webbplats

 

(1) Inledning

Denna friskrivningsklausul gäller ditt användande av vår webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du denna friskrivningsklausul i sin helhet. Om du inte godkänner någon del av denna friskrivningsklausul, skall du inte använda vår webbplats.

(2) Immateriella rättigheter

Om inget annat anges, äger vi eller våra licensgivare de immateriella rättigheterna för webbplatsen och materialet på webbplatsen. Med förbehåll för licensen nedan har vi ensamrätt till samtliga våra immateriella rättigheter.

(3) Rättigheter i samband med användning av webbplatsen

Du har rätt att titta på webbplatsen, ladda ned innehåll enbart i syfte att lagra det i cacheminnet, och skriva ut sidor från webbplatsen, under förutsättning att:

 (a) du inte återpublicerar material från denna webbplats (vilket även omfattar återpublicering på en annan webbplats), återger eller sparar material från denna webbplats i ett offentligt eller privat elektroniskt inhämtningssystem,

 (b) du inte återger, mångfaldigar, kopierar, säljer, återförsäljer, besöker eller på annat sätt utnyttjar vår webbplats eller material på vår webbplats i kommersiellt syfte, utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande,

 (c) du inte redigerar eller på annat sätt ändrar material från denna webbplats.

(4) Ansvarsbegränsning

Informationen på denna webbplats tillhandahålls kostnadsfritt, och du medger att det skulle vara orimligt att hålla oss ansvariga för denna webbplats och informationen på denna webbplats.

Även om vi försöker se till att informationen på denna webbplats är korrekt, så garanterar vi inte dess fullständighet eller riktighet. Vi åtar oss inte heller att garantera att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på denna webbplats ständigt är aktuellt.

Så långt gällande lag tillåter detta lämnar vi inga utfästelser, garantier eller förbinder oss på något sätt (inklusive, men inte begränsat till, de villkor som fastställs i lag om tillfredställande kvalitet, funktionsduglighet och iakttagande av rimlig omsorg och skicklighet).

Så långt gällande lag tillåter är vårt ansvar begränsat och uteslutet. Vi kan inte hållas direkt ansvariga för eventuella direkta, indirekta eller därav följande förluster eller skador som kan komma att uppstå inom ramen för denna friskrivningsklausul eller i samband med vår webbplats, oavsett om de uppstår genom åtalbar handling, kontraktsbrott eller på annat sätt – inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, uteblivna kontrakt, affärer, goodwill, data, inkomster, avkastningar eller förväntade besparningar.

Inget i denna friskrivningsklausul syftar emellertid till att utesluta eller begränsa vårt ansvar för bedrägeri, dödsfall eller personlig skada som orsakats på grund av vår försumlighet, eller för annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

(5) Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att med jämna mellanrum ändra denna friskrivningsklausul. Vi ber er att regelbundet besöka denna sida för att försäkra er om att ni känner till den aktuella versionen.

(6) Fullständigt avtal

Denna friskrivningsklausul utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss när det gäller ditt användande av vår webbplats, och ersätter eventuella tidigare avtal om ditt användande av denna webbplats.

(7) Lagstiftning och jurisdiktion

Denna kungörelse skall vara underkastad och tolkas enligt dansk lagstiftning, och domstolarna i Köpenhamn, Danmark, är ensamma behöriga i samband med varje tvist som hör samman med denna kungörelse.

(8) Våra kontaktuppgifter

Det fullständiga namnet på vårt företag och vår adress är Sweorto AB Kalendegatan 18 211 35 Malmö.

Du kan kontakta oss på e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Home friskrivningsklausul