Damon System

Damon System

Damon-systemet er ikke blot et nyt produkt, det er en helt ny måde at behandle patienterne på. Den traditionelle behandlingsmåde kræver ofte, at sunde tænder trækkes ud, og/eller at der…

läs mer...

Damon System

Damon System

The Damon System is not just a new product; it's a whole new way of treating patients. Conventional treatment often requires removal of healthy teeth and/or the use of palatal…

läs mer...

Prodigy SL

Prodigy SL

Prodigy SL´s patenterade design kombinerar det bästa av två världar – aktiv och passiv – för att ge dig en enorm flexibilitet i din behandlingsplan. Välj en kombination av aktiva…

läs mer...

Prodigy SL

Prodigy SL

Prodigy SL's patented design combines the best of both worlds – active and passive – to provide you with enormous flexibility while enabling you to use your preferred treatment mechanics.…

läs mer...

Ice

Ice

Æstetiske brackets er en vanskelig middelvej, hvor de mekaniske egenskaber fra metalbrackets ønskes bibeholdt samtidig med lavest mulig synlighed. ICE fra Ormco er det mest avancerede produkt, der har stillet…

läs mer...

Ice

Ice

Some aesthetic braces are white or colored to match a particular tooth color. But since everyone has different tooth shades, the braces frequently stand out. Inspire ICE's crystal-clear braces are…

läs mer...

Insignia

Insignia

Ved at kombinere af Artistic Design med Precision Engineering er Insignia et integreret system af 3-D digitale ortodonti med brugerdefinerede apparater til en virkelig all-inclusive løsning. Insignia giver dig mulighed…

läs mer...

Insignia

Insignia

Combining Artistic Design with Precision Engineering - Insignia is an integrated system of 3-D digital orthodontics with custom appliances for a truly all-inclusive solution. Insignia allows you to combine your…

läs mer...

VectorTas

VectorTas

VectorTAS er et koordineret system af miniscrews, attachments og instrumenter designet til formål at lette en bred vifte af ortodontiske bevægelser ved hjælp af en simple mekanikker.

läs mer...

VectorTas

VectorTas

VectorTAS is a coordinated system of miniscrews, attachments and instruments designed to facilitate a wide range of orthodontic movements using simple mechanics.

läs mer...

Straight-Wire Appliances

Straight-Wire Appliances

Straight-Wire apparatur er alle grundlagt i de oprindelige principper fra Dr. Andrews. Det betyder, at ethvert A + Straight-Wire apparatur bygger på tre centrale nølgeprincipper: Sammensatte bracketkonturer, torque-in-base og niveau…

läs mer...

Straight-Wire Appliances

Straight-Wire Appliances

Straight-Wire Appliances are all founded in the original principles of Dr. Andrews. That means that any A+ Straight-Wire Appliance is built upon three key Andrews principles: compound bracket contours, torque-in-base…

läs mer...

New Discovery® sl 2.0

New Discovery® sl 2.0

Funktionen af Discovery ® SL bracket er blevet fuldstændigt revideret og re-designet. Signifikante forbedringer i funktionen af låget og åbningsmekanisme er blevet implementeret med Version 2.0. Oversigt over de nye…

läs mer...

New Discovery® sl 2.0

New Discovery® sl 2.0

The function of the discovery® sl brackets has been completely revised and the bracket redesigned. Significant improvements in the function of the lid and opening mechanism have been implemented with…

läs mer...

SUS² - Sabbagh Universal Spring

SUS² - Sabbagh Universal Spring

SUS ² - Sabbagh Universal Spring er en teleskopenhed med en fjeder til universel intermaxillary brug. Den producerer konstant, dog mest vandrette kræfter, når munden er lukket. SUS2 er skånsom…

läs mer...

SUS² - Sabbagh Universal Spring

SUS² - Sabbagh Universal Spring

The SUS² - Sabbagh Universal Spring is a telescope unit with a spring for universal intermaxillary use. It produces constant, mainly horizontal forces when the mouth is closed. The SUS2…

läs mer...

Metal Brackets

Metal Brackets

Tilbyder den mindste, laveste bracket i Verden, bracket lavet af ren titanium, nikkel-fri bracket eller en premium bracket,, som er blevet prøvet og testet en million gange ligesom Discovery ®:…

läs mer...

Metal Brackets

Metal Brackets

Offering the smallest, lowest-profile bracket in the world, brackets made from pure titanium, nickel-free brackets or a premium bracket that has been tried & tested a million times over like…

läs mer...

Instruments

Instruments

"Pure Satin" ... Fremstillet af tysk rustfrit stål, disse strømlinede instrumenter dække alle dine ortodontiske instrument behov. De fleste skærekanter er lavet af wolframcarbid eller remanite som giver ekstra styrke…

läs mer...

Instruments

Instruments

"Pure Satin"... Made from German stainless steel, these streamlined instruments will cover all your orthodontic instrument needs. Most cutting edges are made from Tungsten Carbide or Remanite which provide additional…

läs mer...

Buccal Tubes

Buccal Tubes

Swiss dental Specialties har udvidet sortimentet af fremragende - molarrør. Der kan nu leveres Roth og MBT med stor base til 6'erne, mini-base til 7'erne og nu også som cusp-versioner…

läs mer...

Buccal Tubes

Buccal Tubes

Swiss Dental Specialties has expanded its range of excellent - buccal tubes. They can now be delivered Roth and MBT with great base for 6's, mini-base for 7's and now…

läs mer...

TRAINER System™

TRAINER System™

TRAINER System ™ apparaturer giver omfattende behandling af dårlige orale vaner, før, under og efter tandregulering. mer information...

läs mer...

TRAINER System™

TRAINER System™

The TRAINER System™ of appliances provide comprehensive treatment of bad oral habits, before, during and after orthodontics. mer information...

läs mer...

MYOBRACE® System

MYOBRACE® System

MYOBRACE ® er et nyt koncept i tandregulering baseret på her og nu velafprøvede principper i det oprindelige positioner koncept.

läs mer...

MYOBRACE® System

MYOBRACE® System

The MYOBRACE® is a new concept in orthodontic treatment based on the time proven principles of the original positioner concept.

läs mer...

TMJ System™

TMJ System™

TMJ System ™ er udviklet af Myofunctional Research Co. inkluderer nu et dag-apparatur, der gør det muligt at tale, et nat-apparatur, der øjeblikkelig afhjælper TMJ symptom relief og en særlig…

läs mer...

TMJ System™

TMJ System™

The TMJ System™ developed by Myofunctional Research Co. now involves a day time appliance that allows speech, a night time appliance which gives an immediate TMJ symptoms relief and a…

läs mer...

Høj-teknologisk tandbeskyttelse

Høj-teknologisk tandbeskyttelse

POWRGARD ® - Verdensledende Teknologi. Et nyt udvalg af højteknologiske tandbeskyttere udviklet af Myofunctional Research Co. er markedsførende i Verden af tandbeskyttelse, har været i stand til at "erobre" det…

läs mer...

POWRGARD ®

POWRGARD ®

POWRGARD® World Leading Technology. A new range of high technology mouthguards developed by Myofunctional Research Co. is leading the world of mouthguards, been able to capture the prestige quality retail…

läs mer...

MINISTAR S®

MINISTAR S®

MINISTAR S® Den nye generation af den succesrige handypresformemaskine er nu udstyret med Scan-teknologi og 4 bar arbejdstryk.

läs mer...

MINISTAR S®

MINISTAR S®

MINISTAR S® The new generation of the successful handy pressure moulding machine now equipped with Scan technology and 4 bar working pressure.

läs mer...

BIOSTAR®

BIOSTAR®

BIOSTAR ® Alsidig presformemaskine for alle tanderstatning og ortodontisk applikationer med Scan-teknologi og 6,0 bar arbejdstryk.

läs mer...

BIOSTAR®

BIOSTAR®

BIOSTAR ® Versatile pressure moulding machine for all prosthodontic and orthodontic applications with Scan technology and 6.0 bar working pressure.

läs mer...

intruments"Pure Satin" ... Fremstillet af tysk rustfrit stål, disse strømlinede instrumenter dække alle dine ortodontiske instrument behov.

De fleste skærekanter er lavet af wolframcarbid eller remanite som giver ekstra styrke og sikre skarphed af skæret. Alle instrumenter har en kasse fælles for pålidelighed og glattere brug.

Se deres hjemmeside for et overblik over deres andre specialiserede produkter: www.swissdentalspecialties.ch


swiss dental specialties